-

Rūpnieciskās krāsas, lakas, gruntis, beicés dažādu virsmu pārklājumam.


Pasūtīt plakātu

Šo tabulu tāpat arī varat saņemt kā plakātu.


© 2010 PETER-LACKE

 

Pretugunsgrēka

Pretugunsgrēkas lakošanas līdzekļi ir izmēģināti saskaņā ar normatīvu DIN4102-B1 ar grūti uzliesmojošs koks, minerālu un metāla segums. Normas DIN4102 pirmajā daļā saistībā ar uguns izplatīšanos ir iedalītas šādas kategorijas:

A klasenedegošs materiāls
B klasedegošs materiāls
B1 klasegrūti uzliesmojošs materiāls
B2 klasenormāli uzliesmojošs materiāls
B3 klaseviegli uzliesmojošs materiāls

Pēc attiecīgām pārbaudēm var tikt piešķirta vispārīgā būvniecības normu apliecība.

IMO (Starptautiskā jūras organizācija) pārbaude par ugunsgrēka prevenciju jūrā.

- Atbilst šīs normas prasībām par virsmas materiāliem (Tematiskā grupa A.1/3.18)
Kuģa iekārtai ir jāatbilst Eiropas Savienības direktīvai 96/98 EB (pēdējo reizi mainīta 2008/67/EB) par cilvēka drošību jūrā. Piestiprinātām iekšējām iekārtām (norobežojumiem, apdarei, klājam, griestiem, grīdām segumam) izmantotajiem krāsošanas līdzekļiem ir jāatbilst IMO rezolūcijai un, Eiropas kopienai pārbaudot izstrādājuma paraugu (modulis B) jābūt pielaistam pie kvalitātes pārvaldes sertifikāta (modulis D,E vai F)

Mēbeļu virsmu norma DIN 68861, 1B daļa.

Vācu mēbeļu virsmas normā DIN 68861 aprakstīta klasifikācija pēc virsmas izturības tipa. Šī plašā apjoma norma sastāv no daudzām daļām, no kurām šī jau ir pārbaudītas: ķīmiskā izturība, izturība pret nodilumu, izturība pret skrāpējumiem, izturība pret cigarešu oglēm, sausa un mitra karstuma ietekme.

Praksē visbiežāk pārbaudīta tiek šīs normas pirmā daļa. Šajā normā akcentējama lietošanai gatavo mēbeļu izturība pret ķīmiskām vielām. Pārbaudei tiek izmantotas līdz 27 ķīmiskām vielām (piem., tīrīšanas līdzekļi, dažādas pārtikas vielas, māja apkopes tīrīšanas līdzekļi). Uz virsmu noteiktu laika posmu tiek veikta iedarbība, pēc kur tiek noteiktas un vērtētas tās izmaiņas. Vērtējuma diapazons ir no 1A (augstākā/izturīgākā grupa) līdz 1F (zemākā grupa). Fiziski stingstoši produkti saskaņā ar noteikumiem sasniedz 1C klasi, ķīmiski stingstošie (augstas kvalitātes) – 1B izturības klasi.

Nesatur smagos metālus, atbilst standartam DIN EN71-3.

Šis Eiropas standarts apraksta rotaļlietu drošības prasības saistībā ar bīstamu ķīmisko vielu (piem., arsēnu, svinu, kadmiju, hromu, dzīvsudrabu)veidošanos uz virsmas. Ar ekstrahēšanas principu tika nosimulēts gremošanas process, kura laikā tika konstatētas izkusušās t.i. bioloģiskās izcelsmes vielas. Tā ka vielu daudzumi nepārkāpj pieļaujamās normas, produkts atbilst standartam DIN EN71-3.

Atbilst GOS (gaistošie organiskie savienojumi) tiesību akta prasībām

Līdz 2007. gadam likumu rīkojumi bija spēkā tikai firmām, kas izlieto vairāk kā 5 tonnas šķīdinātāja gadā. Taču no 01.01.2007. spēkā stājas jauna Deco-Paint direktīva, kas uzliek par pienākumu visiem uzņēmumiem, kas izmanto krāsas un lakas, kas satur šķīdinātājus, atbilst izvirzītajām prasībām. Ar GOS rīkojumu tiek mēģināts panākt gaistošo vielu daudzuma ierobežošanu. Šis tiesību akts stājas spēkā divos etapos: pirmais – 01.01.2007, otrais – 01.01.2010. Šis rīkojumus aptver krāsas un lakas, ar kurām tiek pārklāti ēku funkcionālie un dekoratīvie elementi (logi, durvis, rāmji, grīdu segums, sienu un logu dekors...). Iekļauti nav mobilie elementi (mēbeles, virtuve, stendi...). Direktīva ir iedalīta 12 produktu kategorijās, pēc šķīdinātāja vai ūdens bāzes un nevar pārkāpt tām paredzēto robeždaudzumu. Robeždaudzumi tiek rēķināti no lietošanai gatavā produkta, t.i., ar visām galvenajām piedevām (cietinātāju, šķīdinātāju, citām piedevām...).